Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Amit rólunk érdemes tudni

Helyi nevelési programunk az Adler – féle bátorító filozófiára épül. Programunk adaptáció, Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című programot adaptáltuk. Ez a program mindenféle téren tartalmazza a pozitív érzelmekre épülő szeretetteljes gyermeknevelést, és elősegíti az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődését.
Legfontosabb a feltétel nélküli szeretet sugározása. Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjúkorig hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyre érzékenyek. 
Az óvodai nevelés gyermekközpontú. Ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. Az óvoda egész napja, a játék, a munka, a tanulás, valamint a közösség- formálás sajátos világszemlélettel történik. A gyermek szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé ismerik, — ez a kincs a szülő számára fokozatosan föltárul a pedagógiai munkánk segítségével.
Életkori sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvónők és dajkák) élete példájából tapasztalja meg az igazi értékek szeretetét, és megbecsülését..
25éve

a gyermekek nevelésében

12

szakképzett nevelő

4csoprt

korosztálynak megfelelően